Kata Posavac

Datum sahrane:

21.03.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1930