Kata Šćrbak

Datum sahrane:

22.08.2019 15:15

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1932