Kata Većenaj

Datum sahrane:

10.07.2017 15:15

Mjesto prebivališta:

Velike Sredice

Godina rođenja:

1927