Kata Vizinger

Datum sahrane:

05.12.2019 11:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1949