Katarina Berger

Datum sahrane:

05.03.2018 12:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933