Katica Horvat

Datum sahrane:

04.02.2022 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1928