Katica Kožar Gršić

Datum sahrane:

28.09.2017 14:00

Mjesto prebivališta:

Galovac

Godina rođenja:

01.08.1944.