Katica Sobota

Datum sahrane:

30.09.2017 13:15

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

06.05.1925.