Ljerka Pavlić

Datum sahrane:

04.11.2022 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1947