Ljubica Ormanec

Datum sahrane:

22.05.2018 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1942