Ljubica Vučetić

Datum sahrane:

16.02.2021 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1930