Ljudevit Berec

Datum sahrane:

20.08.2021 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1948