Ljudevit Punčikar

Datum sahrane:

28.09.2017 11:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1927