Luca Hećimović

Datum sahrane:

15.02.2021 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1927