Luca Radoš

Datum sahrane:

19.08.2017 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

09.01.1937.