Ludmila Španić

Datum sahrane:

28.03.2019 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1928