Luka Šteković

Datum sahrane:

15.11.2018 11:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1958