Magdalena Petrović

Datum sahrane:

23.10.2017 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

26.05.1943.