Manda Puh

Datum sahrane:

06.08.2020 10:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1940