Mara Spačil

Datum sahrane:

15.01.2021 16:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1930