Mara Ursić

Datum sahrane:

09.05.2017 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar - Vidikovac

Godina rođenja:

1930