Maria Predavec

Datum sahrane:

13.11.2017 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1925