Marica Polaček

Datum sahrane:

29.12.2017 12:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1938