Marija Ferenčić

Datum sahrane:

13.08.2018. 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1935