Marija Malkoč

Datum sahrane:

06.09.2021 13:00

Mjesto prebivališta:

Vujenac - Puričani

Godina rođenja:

1950.