Marija Pavelić

Datum sahrane:

09.09.2019 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1929