Marija Pintar

Datum sahrane:

26.03.2018 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1948