Marija Popović

Datum sahrane:

19.01.2021 11:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1927