Marija Sabolić

Datum sahrane:

21.07.2021 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1943