Marija Širec

Datum sahrane:

24.07.2017 11:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

13.03.1938.