Marija Tarbuk

Datum sahrane:

13.02.2019 15:00

Mjesto prebivališta:

Donji Kukuruzari

Godina rođenja:

1949