Marija Vincek

Datum sahrane:

22.05.2017 13:00

Mjesto prebivališta:

Predavac

Godina rođenja:

1937