Marijan Heršak

Datum sahrane:

13.02.2020. 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1950