Marijan Slunjski

Datum sahrane:

23.12.2021. 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1944