Mato Božić

Datum sahrane:

29.11.2017 14:00

Mjesto prebivališta:

Bolč

Godina rođenja:

1929.