Mato Sudar

Datum sahrane:

16.08.2022. 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1929