Mila Biško

Datum sahrane:

08.08.2017 14:00

Mjesto prebivališta:

Ivana Viteza Trnskog 9d

Godina rođenja:

1929