Mila Galić

Datum sahrane:

14.03.2018 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1947