Milan Babić

Datum sahrane:

22.03.2022 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1960