Milan Burkovac

Datum sahrane:

10.03.2020 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933