Milan Filipović

Datum sahrane:

10.02.2020 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1939