Milan Ivičić

Datum sahrane:

01.12.2017 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1958