Milan Kovačić

Datum sahrane:

11.12.2017 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1952