Milan Švagelj

Datum sahrane:

03.05.2021 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1945