Milan Vučinić

Datum sahrane:

15.09.2017 14:00

Mjesto prebivališta:

Malo Korenovo

Godina rođenja:

29.09.1937.