Mile Rukavina

Datum sahrane:

28.06.2022. 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1940