Mile Šimatović

Datum sahrane:

12.05.2021 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1935