Milena Bogdanović-Prolić

Datum sahrane:

23.02.2019 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1952