Milena Hinić

Datum sahrane:

25.06.2020 13:15

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1940