Milenko Jurjević

Datum sahrane:

04.08.2017 13:00

Mjesto prebivališta:

Dragoslava Sreovića 171

Godina rođenja:

1954